Ušetřete peníze za správu webu a využijte systém, který Vám umožňuje dílčí změny na webu provádět bez jakékoliv znalosti programovacích jazyků. K Vašemu webu dodáme Content management system, který upravíme a nastylujeme přesně dle Vašich potřeb. Jiná studia a webdevelopment firmy používají zakoupené CMS programy, které nedokáží při složitějších či nestandardních řešeních plně přizpůsobit pro Vaše osobní potřeby. Společnost INIZIO vyvíjí  od roku 2005 vlastní systém pod názvem foxxyCMS2, který dokážeme volně ohýbat a ušít přesně na míru Vašemu projektuCMS systém stále rozšiřujeme podle nejnovějších trendů, přidáváme nové moduly, zdokonalujeme formu komunikace mezi redakčním rozhraním.

 

Výhody CMS programu

  • Redakční systém umožňuje uživateli komfortní náhled na stránku, kterou právě upravuje.
  • Editace jednotlivých webových stránek nevyžaduje žádné znalosti programovacích jazyků. Grafické i funkční rozhraní se podobá textovým editorům typu Word, jejichž zvládnutí Vás automaticky určuje pro zvládnutí manipulace s CMS.
  • Možnost generovat srozumitelné URL adresy, které přispívají k dobré čitelnosti webů a zlepšení SEO optimalizace pro vyhledávače
  • Anglické a německé jazykové mutace CMS
  • a další...

Více o naší práci naleznete na stránkách firmy INIZIO Internet Media s.r.o.